Kunde: Claus Richter
Projekt: Kurzfilm "Salve Monstrum"
Job: Kameramann bei dem Kurzfilm "Salve Monstrum"
Zeitraum: 2015
Link: Claus Richter bei Facebook